Opdatering Udstillingsanlæg 26.02.2015

Der er sket en masse nyt med vores nye udstillingsanlæg siden sidste opdatering midt i December 2014.

Alt træ er nu skåret efter mål og klar til at blive sat sammen. Skærearbejdet blev gennemført i Holbæk på én weekender i december 2014. Alle materialet blev transporteret til klubben. Vi har så siden hen fået adgang til et lokale hvor vi kan bygge, så planen er at vi flytter materialerne til vores nye ”bygge-lokale” her midt marts. Herefter gennemføres byggeprocessen systematisk og kontinuerligt.

 Der har været en gradvis arbejdsproces siden midten af December som beskrevet nedenfor.

Vi har i uge 8 samlet fire nye industrimoduler der skal kunne bruges både i klubben og på udstillingsanlægget. Når disse fire industrimoduler er monteret i klubbens permanente anlæg vil de være i direkte forbindelse med yarden. De ligger to lange aluminumsskinner så de kan flyttes forholdsvis nemt. Hvert modul har vores standard størrelse på 100mc x 70cm. Som det ses her er modulerne lagt klar videre bearbejdning af medlemmerne med spor og bygninger.

IMG_4550

Kik på det første modul kommer til at være. Stykket op til sporskiftet på pladen vil være fast. Det er broen som sidder ved døren som ses til venstre

IMG_4552

Helt bare industrimoduler. Når alt er færdigt går de ned til svinget.

Den største ændring som er sket er dog klart arbejdet med vores nye Steamyard. I forbindelse udvikling og planlægning af et nyt udstillingsanlæg, blev klubbens medlemmer meget hurtig enige om at, vi bør lave en stor steamyard så medlemmernes meget detaljerede damplokomotiver havde sin egen yard – selvfølgelig med alle de features som hører til en sådan. Der vil være vandtårn, oiletanke til oilefyrede damper, remise, drejeskive etc.

Steamyarden indsættes i direkte forlængelse af vores Diesel yard.

 Steamyarden bygges på 3 moduler, alle 100cm x 70cm. Da en drejeskive med remiser fylder forholdsvis meget, er drejeskivemodulet gjort bredere med et ekstra særligt modul til remisen.

 Alle moduler til steamyarden er skåret og samlet. Der er 9 spor i remisen.

IMG_4856

Pladen hvor drejeskiven skal sættes ned i og remisen hænges fast på

IMG_4855

Grundplan for de 9 spor

  

IMG_4854

De to plader op mod hinanden

Udstillingsanlægget er designet til rette/lige fascia (kanter på moduler). Vi har imidlertid på remisemodulet afveget denne fremgangsmåde og fasmonteret en 6mm MDF plade som fascia med samme runding som ringremisens bagvæg har. Vi opnår samtidig en fantastisk stabilitet i modulet, der i øvrigt er meget nødvendig for ikke at knække den store remisebygning.

IMG_4521

Plade til remisen er forstærket underneden for en opnå en stor stivhed

IMG_4525

Undersiden af de to plader med kanter og fascia

IMG_4529

Overside af de to plader. Stykket til højre vil være hvor gardentracks vil kommer. Stykket mod venstre vil være resten af Steamyarden

IMG_4530

Drejeskive og remise ligger ned og er ved at blive tilpasset næste plade

Der vil også blive plads til en række ”garden-tracks” ved siden af remisen. Det endelige antal spor af disse vil dog først blive bestemt senere. Vi skal lige have fokuks på det realistisk og forbilledlige. Det er dog svært at sige hvor mange spor der vil komme men det vil være 16-20 spor. Drejeskiven er i øvrigt Walthers 130 fod, naturligvis med digital styring. Drejeskiven er allerede testet ved en foreløbig ilægning i modulet.

Vi påbegynder nu at få lagt spor i remisebygningen og mod drejeskiven, ligesom de øvrige spor på modulerne lægges efter en klar sporplan. Det vil alt sammen ske de næste par uger. Vi vil også begynde at få lagt spor på det næste modul. Nedenfor ses hvor vi har lagt det næste modul op til vores drejeskive modul. Dog skal alle spor fra remisen og ud mod drejeskiven være klar inden vi går videre med næste modul.

IMG_4517

Modul 1 med drejeskiven og modul 2 hvor vandtårn, kultårn etc vil være monteret

One thought on “Opdatering Udstillingsanlæg 26.02.2015”

  1. Pingback: Sommeraktivitet på udstillings anlægget | Golden Spike
  2. Trackback: Sommeraktivitet på udstillings anlægget | Golden Spike

Comments are closed.