Rundtur på anlæget

Her starter rundturen på vores faste anlæg.

Du vil blive guidet rundt langs banen og få en beskrivelse af hvert enkelt afsnit. Du kan følge hele ruten fra start til slut eller springe rundt via menuen og de forskellige genveje.

Husk også at kikke nærmere på de forskellige indlæg der beskriver detaljer om udvalgte steder. Vi har valgt at beskrive udvalgte elementer med deres amerikanske udtryk da det er dem vi benytter i daglig tale i klubben. De fleste steder vil der, første gang ordet benyttes, være en dansk oversættelse i parentes ved siden af.

Overblik

Golden Spikes faste modeljernbaneanlæg er opbygget som et punkt til punkt anlæg i tre etager. Tanken er at tog starter sin kørsel på nederste etage. På mellem etagen gennemkøres anlæggets dobbeltsporede mainline (hovedspor) i den ene retning, inden man kommer til det enkeltsporede stykke på den øverste etage. Når man er kommet rundt der er toget blevet vendt og man kører derfor tilbage gennem den dobbeltsporede mainline men i den modsatte retning og ender til sidst der hvor man startede på den nederste etage.

De tre etager er forbundet gennem en dobbelt helix (spiral) med en diameter på over 2 meter. Men det er lettere at forstå hvis vi følger et tog fra start til slut, vi begynder altså på:

Nederste etage

Engine yard

Her starter vi med at klargøre vores lokomotiver til dagens første tur. Lokomotiverne står opstillet på vores engine yard (lokomotiv depot) der både har afdeling til damp og diesel lokomotiver. Der kan stå 30-50 lokomotiver her afhængigt af deres størrelse naturligvis. Se billeder og yderligere detaljer om vores engine yard her.

Vi skal bruge tre diesel maskiner i dag så dem starter vi op og samler til et locomotive consist (lokomotiv forspand). Når maskinerne er startet og der er fyldt op med diesel kører vi øst på ud gennem den første spor vifte der fører os frem til det primære staging (opstillings spor) kaldet staging south.

Staging

På disse spor står der vognstammer klar til dagens kørsel. Det er primært gods vogne vi har her på staging south da vi har en separat staging north til pasagerer vogne i lokalets anden side. Der kan stå op til 10 vogn stammer klar med længde omkring 6 meter på det samlede staging område.

Vi kører forbi de lange vogn stammer og bakker ind foran den stamme vi skal have med. Det er en mixed freight (blandet gods) med både box cars (lukkede gods vogne), coil cars (til stålplade ruller), covered hoppers (korn eller pellets), flatcars (fladvogne med store gods typer) og nogen tank cars (tank vogne).

På vej ud af staging området passerer vi bagsiden af lidt industri inden vi gasser op for at komme de tre omgange rundt i den nederste del af helixen. Det tager lidt tid at kæmpe sig op af 2% stigningen i helixen og man kan rigtigt høre maskinerne arbejde, men til sidst når vi ud og befinder os nu på mellemste etage.

Mellemste etage

Toget dukker frem under en trafikeret vej bro som krydser de to mainline spor. Her på mellem etagen er det første vi kører forbi vores clasification yard (rangere terræn) hvor vogne til forskellige destinationer kan sorteres og sendes med tog i de rigtige retninger.

Vi skal aflevere et par vogne her, så vi kører ind af det forreste sporskifte og befinder os nu på vej ned af det første arrival/departure track (Ankomst/afgangs spor). Når bagenden er kommet helt med ind på sporet kopler vi lokomotiverne af og kører dem frem på den engine pocket (lokomotiv parkering) der er i forlængelse af dette spor.

Nu hvor vognstammen står uden lokomotiver kan den lokale switcher (rangere maskine) hente de forreste syv vogne som skal til en anden destination. Switcheren trækker de syv vogne ud og fordeler dem på de respektive spor svarende til slut destinationen. Desuden henter den et par vogne vi skal have med videre øst på.

Mens denne sortering er i gang kommer et vestgående tog ind på det andet arrival/departure track hvor det sætter hele stammen. Switcheren har nu til opgave at bryde denne stamme op og fordele vognene på de spor der passer til . De løse vogne samles efterhånden til hele tog som kan sendes videre til slut destinationen.

Det behøver vi nu ikke vente på for vores vognstamme er klar så vi kopler lokomotiverne på igen og trækker afsted videre ud på hovedsporet. Det første vi passerer er broerne over floden, det er to gamle stål broer som efterhånden ret rustne. Under broen er der, ud over floden, også en vej der løber langs med floden.

Efter broerne er der et industri spor der går ind til en af de store industrier på anlægget. Denne industri er bygget på fire moduler af en meter hver. Så den kan skiftes ud og tages med på udstillinger. I dag er det bryggeriet der er monteret og der skal vi desværre ikke ind. Så vi fortsætter og kan nede til højre se yard switcheren strække vogne ud på yard lead (udtrækssporet).

(fortsættes snarest…)

Øverste lag

På det øverste lag i lokalet er der kun et enkelt spor hele vejen så her skal man se sig for. Banen danner en sløjfe så togene ender med at returnere samme vej de kom.