Nederste lag

GoldenSpikes modeljernbaneanlæg er opbygget som et punkt til punkt anlæg i tre etager. Vores modeltog kører dog gennem hele anlæggets dobbeltsporede mainline, men som udgangspunkt starter og afslutter togene sin kørsel samme sted, alt bundet sammen med den centrale helix (spiral mellem anlæggets 3 niveau).

Simpelt kan vi det beskrives som en kørsel fra ”udgangspunkt” i anlæggets nederste niveau, kørsel gemmen mellemste niveau til en stor vendesløjfe i øverste niveau. Kørslen returneres herefter igen gennem mellemste niveau til ”udgangspunkt” i nederste niveau. Den samlede kørselsstrækning er på op mod 150 meter. Undervejs har vi rigtig mange mulighed for rangering af lokomotiver og vogne og nærmest alt hvad modeljernbanefreaks kan ønske sig af kørefaciliteter.

Vi vil naturligvis på sigt skrue køreplaner sammen, der kan være mere eller mindre sofistikeret.

Vi har i lighed med vores forbillede navngivet anlæggets forskellige lokaliteter

Anlæggets udgangspunkt i nederste niveau stiller store krav til kapacitet for både gods- og persontog, herunder mulighed for at vende hele persontog med lokomotiver, omløbe godstogslokomotiver, vende damplokomotiver på drejeskive, servicere lokomotiver med vand, olie, sand og kul.

Alt dette har vi søgt at tage højde for i vores planlægning og bygning af anlæggets ”udgangspunkt”, der reelt fylder hele anlæggets nederste niveau. (ca 80 cm over gulv).

Det nederste niveau er opbygget i 3 områder, 1) opstilling til persontog, 2) opstilling til godstog og 3) maskindepot med drejeskive.