Fra Wetlands til Helix – MP 216 til 219,5

Afsnittet fra stationen (pt. uden navn) til helix

 

(Skematisk tegning af sporplan)

Som det vil fremgå af ovenstående tegning når den bliver lavet strækker stykket sig ca. 6 meter mod øst fra MP 216 til 219,5.

Strækningen blev oprindeligt udlagt som et dobbeltspor med en transversal (to sporskifter, der er sammenbygget i modsat retning i to parallelle spor) som gjorde at vi kunne krydse lokomotiverne ved den tidligere planlagte ”helper station”.

Da stationens spor og dobbeltsporet blev lagt i 2011, var stationens to sidings (sidespor) forholdsvis korte så kun tog mindre end 2,5 meter kunne standses på stationen og samtidig overhales af andre tog.

(Lidt billeder af stationen)

Vi besluttede derfor at lægge et 3. spor langs en del af dobbeltsporet mod helix.  (Helix er anlæggets ”spiral” hvor vi via sporets 2,2% stigning/fald kører tog mellem nederste, mellemste og øverste niveau)

(Billede af helix)

Vi har nu indbygget en extra transversal i dobbeltsporet, hvilket har betydet at alle tre spor som kommer fra stationsområdet nu kan tilkøres til begge mainline spor. Vi kan dermed omløbe/overhale op til 8 meter lange tog som holder på stationens mainline eller siding. Dette har gjort at mulighederne for en realitisk togkørsel er blevet noget større.

IMG_4803

De to transversaler mod helix med landskab mod venstre

 

Alle sporskift er naturligvis monteret med skjulte skiftemotorer og sporskifte lægges om (skiftes) via kontakter på stationens styretavle. Denne tavle styrer hele området indtil helixen.

Området er i det seneste år indsat pladestykker af flamingoskum, som er vores anvendte basale grundlag til landskabsbygning. Der er skåret, fuget, limet og kradset i materialet så landskabskonjekturerne er fremkommet. Herefter har vi spartlet med grov gipspladespartel. Spartelmassen er glattet/formet med pensel. Når spartelmassen er hærdet op, har vi malet denne med en brunlig jordfarve.

IMG_3625

Mainline ned mod sving med basis spartelmasse

 

IMG_4211

Samme område som ovenstående, nu har vi bare sat klipper ind.

 

Vi lagde endvidere en ca. 3 meter lang blind siding med henblik på at bygge lidt industri med baggrundsbygninger op mod helix. Vi har monteret ovenlys over området, således at det fremtræder smukt belyst.

Vi har i efteråret 2014 besluttet at ændre planen om at bygge industri mod helix, således at det skal være et rent naturområde og med en flora, der er inspireret fra det midt/sydlige USA. Fra medlemmernes rejser i USA har vi erfaret at denne type landskab findes både i Texas, Louisiana, Oklahoma og Missouri.

IMG_4789

Klippeformationer fra helix mod sving indfarvet med landskab foran

 

IMG_4787

Klippeformationer næsten helt oppe ved helix med masser af landskab

 

Dette indebærer, at det oprindeligt planlagte industrielle sidespor nu kun er ca. 1,5 m og at sporet skal henstå som et ekstensivt og meget rustent spor, med masser af græs og planter mellem sveller, evt. med lidt udrangeret materiel mv. ved stopklods. Sporet vil dog stadigvæk kunne bruges rent operationelt hvis enkelte vogne fra stationsområdet skal stilles væk til senere kørsel.

IMG_4801

Nedlagt spor til venstre – kig fra sving mod helix

 

Dobbeltsporet fører til anlæggets skjulte helix. Til sløring af den ”skjulte verden” har vi bygget en vejbro over det let kurvede spor ind i helix.

IMG_4735

Vejbro til at skjule indgang til helix

 

Langs dobbeltsporet har vi forberedt en bund til et mindre vandløb der har sit tilløb af vand via to rør under vejen. Dette vandløb er barrieren mellem den dobbeltsporede mainline og det tidligere nævnte rustne enkletspor. Vandløbets bund følger et par meter langs sporet og herefter føres det under dobbeltsporet i to rør. Når bunden er klar med farve og ”vandfauna” , vil vi hælde Woodland Scenics Realistic Water over flodbund (En metode vi har anvendt med godt resultat på et af anlæggets andre ”blikfangere”,  jernbanebroen ved lokalets indgang).

 

IMG_4731

Culverts under mainline ved sving mod wetlands

 

IMG_4729

Wetlands mod culvert

IMG_4728

wetlands i sving inden vand

IMG_4727

Wetlands mod station, MP215

I skrivende stund er der lagt ballast i sporet og de grundlæggende første grønne/brune Woodland Senic landskabsmaterialet er limet/monteret. Hen over efteråret og tidlig vinteren vil området fra Helix til det nære stationsområde blive udbygget med beplantning, baggrund, i et vist omfang klippebaggrund, træer, kunstigt vand m.v.

(et par billeder her)