Engine yard

Maskindepotet (Engineyard) er bygget således at indkørende lokomotiver til godsbanegård (Stagingyard) frakobles de medbragte godsvogne i Stagingyard North eller South. Lokomotivet (eller lokomotiverne) køres herefter til Engineyard for servicering.

IMG_4825

Kig fra Staging Yard North ned mod Diesel Engine området.

 

Damplokomotiver køres til drejeskive, hvor disse vendes og henstilles til næste planlagt kørsel. Der er indbygget en lille udfordring i dette job, da damplokomotivet skal bakkes ind til remisen og bakke ud igen for at stå rigtigt i forhold til afgang fra Staging Yard West. Ialt kan der holde 4 lokomotiver i remisen.

IMG_4824

Drejeskive med remisen.

IMG_4823

Kultårn til brug for drejeskiven

Drejeskiven er søg indsat elektronik til styring, men der er visse skævheder dens cirkulære bevægelse, så en tilstrækkelig sikker drift ikke pt. er tilstede. Vi må nok se i øjnene, at en ny drejeskive må erhverves og indbygges. Vi har nogle overvejelser/planer om at ændre engineyarden, således at drejeskiven og Roundhouse vil få mere plads.

Bagerst på engine yarden har vi vores store område til diesel lokomotiver. Der er 5 spor hvor de diesellokomotiver som ikke er i drift kan holde og afvente indtil næste opgave. Ialt kan der holde ca. 25-30 store diesel lokomotiver på området.

IMG_4826

Dieselyard med indkørsel til steamyard i forgrunden

På ovenstående billed kan vi se diesel yarden. De to yderste spor er aflastning til Staging Yard North, derefter kommer 5 spor til diesel lokomotiver og det inderste mod backdrop er det som damplokomotiver skal bruge for at komme over til remisen.

One thought on “Engine yard”

  1. Pingback: Nye sider om underetagen og det nye udstillings anlæg | Golden Spike
  2. Trackback: Nye sider om underetagen og det nye udstillings anlæg | Golden Spike

Comments are closed.