Stageing Yard

På det nederste lag i klublokalet finder man vores “Stageing Yard” som indeholde alle de tog der ikke er kommet “ind” endnu eller allerede er kørt “ud”. Arealet fylder næsten hele det nederste lag men der er dog blevet plads til lidt industri og vores store lokomotiv depot.

Der er 13 spor med plads til ca. 6 meter tog på hver, det er altså næsten 80 meter tog vi kan have holdende! Dog skal der jo være plads til tog der kommer ind så mindst et spor er normalt tomt. Spor området er delt i to det ene område har 8 spor og det andet har 5 spor.

Området med 8 spor kaldes “Stageing North” der er spor stiger i begge ender og i forlængelse af det sidder lokomotiv depotet. Langs lokomotiv depotet løber et udtræksspor der muliggør oprangering af nye stammer på “Stageing North” hvis der er ledig plads.

Stageing North

Stageing North

Området med 5 spor kaldes “Stageing South” og er “stub end” det vil sige uden gennemkørsel. Her vil det oså være muligt at rangere nye stammer men der kan ikke laves omløb. Til gengæld ligger det store “Y” vendespor umidbart i forlængelse af “Stageing South” så man kan vende stammer der hvis det skulle være nødvendigt.