Det store puslespil

Af Mikkel Fog Päevatalu og Peter Davidsen

Det store puslespil

Vi har været så heldige, at have fået et stort lokale stillet til rådighed. I lokalet kan vi rode og bygge når det passer os, og uden at skulle rydde tingene væk mellem byggedage. Det vil helt sikkert være muligt at bygge et nyt udstillingsanlæg uden et sådan lokale, men meget mere omstændeligt, så vi er super glade for denne mulighed. Mandag den 9. marts blev første dag i ”bygge lokalet”. Nu skulle det vise sig om vi kunne finde hoved og hale på de mange stumper vi havde produceret på tømrerværkstedet i dec. 2014 . Der har vel været omkring 200 store og små stykker der skulle sættes sammen med hinanden i den rigtige orden!

Inden vi kunne gå i gang med det skulle det hele jo transporteres til værkstedet. Siden December 2014 havde vi haft stumperne opbevaret sammen med vores eksisterende udstillingsanlæg i klubben, hvilket kun var muligt fordi stumperne stadig var usamlede og kunne stables helt tæt.

Heldigvis er der flere i klubben der har krog på bilen, så var ingen sag at få fat på en free-trailer og få den fyldt med “puslespilsbrikker” og trukket af sted til bygge lokalet, eller værkstedet, som vi kalder det. Der blev sorteret og arrangeret i bunker efterhånden som der blev båret ind og efter hånden var der ret godt styr på alle stumperne. Herunder ses alle stumper, først for, alle kurve stykkerne, og bagerst langs væggen, stumper til paradestykkerne.

Alle stumperne til kurve stykkerne

Alle stumperne til kurve stykkerne

Næste skridt var samling af modulerne. Det blev kurvemodulerne, som vi først samlede. Som vist på plantegningen, (se længere nede) er der to 180 graders kurver på anlægget. Hver kurve består af 6 moduler. Denne løsning blev udviklet som et kompromis der skulle tilgodese bedst mulig udnyttelse af de plader vi skar af og den størrelse vi syntes at kunne håndtere.

Alle hjørnemoduler til den ene ende er samlet.

Alle hjørnemoduler til den ene ende er samlet.

 

Alle hjørnemoduler til den anden ende er samlet.

Alle hjørnemoduler til den anden ende er samlet.

Som det fremgår, er siderne på de enkelte moduler ikke lige høje, dette er ikke et tilfælde, eller sløset arbejde, det er skåret sådan, for at imødekomme det tiltænkte landskab, broer med mere. Det er lavet efter devisen, om at det er nemmere at skære mere af en pind, end det er at forlænge den. Så flere af pladestykkerne er i overmål, men dette bliver tilpasset efterfølgende.

Efter kurvemodulerne var blevet samlet, var det naturligt at fortsætte med de lige stykker. Vi startede med pladerne til opstillingssporene, de var rimelig simple, det var bare at montere kantstykker på langsiden af IKEA pladerne. Som  man kan se på billedet herunder, har vi boret store trædyvler ind i kanten af pladerne, det har vi gjort på alle plader/moduler, og med tilsvarende huller i modulet/pladen overfor. Hullerne og dyvlerne er  til at hjælpe med at styre pladerne, så de ikke kan forskubbe sig.

Opstilling

Prøvesamling af opstilling og parade stykker

Da opstillingspladerne var samlet, var det naturligt at fortsætte med paradestykkerne, som skal monteres ovenover opstillingssporene. Den vakse læser, har nok lagt mærke til de små klodser under ”benene” til paradestykkerne, der vil blive monteret små aluvinkler, til at hjælpe med at fastholde de udragende bjergmoduler. For at kunne udnytte tiden bedst muligt, er montering af spor påbegyndt af nogle klubmedlemmer, samtidig med at andre arbejdede på benene. Som billedet herunder afslører, kommer der ni spor på opstillingsmodulerne, et bliver mainline, eller gennemkørselsspor for en af de tre kredse. De øvrige otte spor er til opstilling, således at der nemt kan skiftes vognstammer. Som det også kan ses herunder, har vi holdt samtlige sporskifter på én plade, for at lette kablingen og tilslutning ved opstilling og nedtagning.

Sporvifte til opstilling

Sporvifte til opstilling

For lige at vende tilbage til benene, så er disse samlet af 45×47 regler, disse er samlet således at de passer sammen to og to, igen for at økonomisere med den plads, som de optager under transport, og ved opbevaring.

Et ben med udskæring i nederste højre hjørne

Et ben med udskæring i nederste højre hjørne

 

Benene ligger uden på hinanden, og med en udsparing, så tværstiveren bliver planforsænket. Vi skal bruge 38 ben, med en tykkelse på 45mm. Hvis vi bare havde stablet benene ovenpå hinanden, ville de udgøre en stabel på godt 170! cm i højden.

To ben lagt sammen til transport

To ben lagt sammen til transport

Ved at transportere benene, som vist ovenfor, får vi en stabelhøjde på ca. 85 cm. I hullet i midten af stablen, er der plads til alle pladerne med opstillingsspor, igen med tanke på at udnytte pladsen bedst muligt.

Første opstilling af fuld længde

Tirsdag d. 26/5  om aftenen fik vi sat de to kurvede ender og parade stykke op, størrelsen er imponerende, hvis jeg lige selv skal sige det, 17 meter langt, (de længste tilladte ledbusser i Danmark er 18,75m)

Kik ned af de 13 meter kørestykker på "forsiden"

Kik ned af de 13 meter kørestykker på “forsiden”

Kik langs "forsiden"

Kik langs “forsiden”

Hvordan skal det se ud?

Hjørnemoduler

Vi har lavet et udkast til den endelige sporplan, som kan ses her.

Sporplanen (Klik for større)

Sporplanen (Klik for større)

I den ende, som er venstre, er det planen, at der skal være ørken, og med en overkørsel som Frost’s flyover Victorville CA.

Frost´s flyover, Victorville, CA.

Frost´s flyover, Victorville, CA.

Der skal i vid udstrækning være en maintenance way langs sporet. De to spor, som kommer fra paradestykket, skal have samme ballast, og det tredje spor en anden farve, som matcher industrimodulerne.

I den anden ende skal der opbygges et industrikvarter med ekstra spor, som vil give mulighed for lidt rangering. Inspirationen til industrikvarteret har vi fra Vernon, et industrikvarter, i Los Angeles. Jeg forestiller mig, at de fleste af bygningerne modtager og sender varer med tog, men at der også vil være nogle industrier som får deres varer på anden vis. Desuden planlægger vi veje, som er forberedt til Faller Car-System. Den ekstra meter, som er kommet på paradestykket, vil ligeledes være et industri modul, med en bilbro, over sporene, således at bilerne kan komme fra industri enden, og ud på paradestykket. Alle bygninger skal bygges fra bunden, da der ikke findes noget i handlen, som vil passe alligevel.

Paradestykket

Paradestykket foran de udskiftelige moduler bliver landskabsmæssigt en ørken strækning, evt. med trailer park ved industri enden.  Sporene holdes samlet, og der bliver ikke nogen maintenance way langs sporet, idet der kommer til at være en landevej (Route 66) langs sporet. Vejen forberedes til Faller Car System. Langs vejen, op mod ørken enden kommer der et Motel, en tankstation og evt. en fast food restaurant . Pointen i disse bygninger er at lave en plausibel vendesløjfe og holdeplads til Faller bilerne.

Opstillingssporet.

Der skal som udgangspunkt ikke ballastes eller laves landskab på opstillingsstykkerne.

Landskabsmoduler ved opstillingsspor.

Det er tanken at lave dramatisk bjerglandskab, med spor i to højder. Tanken er at landskabet midt på strækningen bliver højere end ved hjørnerne. og gerne så højt, at vi ikke kan kigge over. Desuden, hvis det er muligt, med et klippefremspring med en kort tunnel, som på billederne herunder

Tunnel

Tunnel

Se i øvrigt beskrivelsen og tegningerne i de forrige artikler. Planen og opbygningen