AAR vogn koder

AAR vogn koder

Du er her:
< Tilbage

Klassificering af amerikanske togvogne

Togvogne i USA har en standardiseret type betegnelse der beskriver vognkategori og specificerer yderligere karakteristika som dimensioner, dør type, kapacitet, max belastning m.m.

Disse koder er standardiseret af The Association of American Railroads (AAR) og derfor kaldes disse type betegnelser for ”AAR car type codes” Men der er faktisk to udgaver af denne standardisering hvilket kan give nogen forvirring hvis man ikke er enige om hvilken man snakker om.

Den oprindelige standart fra 1932

Den oprindelige standart, der var i brug fra ca. 1930, benyttede to eller tre bogstaver. Vognklassen var det første bogstav og andet og tredje bogstav markerede vogn varianten. Systemet var designet til at kunne håndteres med papir og blyant da alle vogn bevægelser blev håndteret i hånden. Derfor relaterer bogstaverne ofte til beskrivelsen af vognen.

I 1932 var der 11 vognklasser som blev defineret som nedenfor:

B – Passenger Car Type That May See Freight Use
F – Flat Car Type
G – Gondola Car Type
H – Hopper Car Type
L – Special Car Type
N – Caboose
R – Refrigerator Car Type
S – Stock Car Type
T – Tank Car Type
V – Ventilator Car Type
X – Box Car Type

Eksempler på varianter:

En almindelig fladvogn hedder: FM (F for flat og M for main) og beskrives som: Ordinary flat car for general service. This car has flooring laid over sills and without sides or ends.
En variant kunne være: FB (F for flat og B for barrel) der er tilpasset tønder beskrevet som: Flat car having skeleton superstructure, suitable for carrying barrels, known as “Barrel Rack Car”.

Den mest almindelige vogn type er nok: XM (X for box og M for main) der er en almindelig lukket godsvogn. Beskrivelsen er dog lidt bred: Box car for general service equipped with side door or side and end doors.
En tilsvarende bredt formuleret variant er: XA (X for box og A for auto) med større døre: Automobile car. Similar in design to “XM”, but with exceptionally large side or side and end doors.

Nærmere info kan fås på http://www.opsig.org/pdf/AARFreightCarCodes.pdf

Disse kategoriseringer af vogne benyttes ofte ved prototypisk kørsel på modelanlæg efter amerikansk forbillede da de ofte netop “håndteres” med papir og blyant og er nogenlunde til at huske i hovedet.

Den nye standart fra 1970

Den nye standart benytter et bogstav og tre tal og blev skabt i 1970 da man begyndte at anvende computer registrering til at håndtere vogne m.m. Den nye variant udnytter AAR’s UMLER (Universal Machine Language Equipment Register) computer system, som muliggør mere detaljeret klassifikation af vognene.

Grundlæggende inddeles togvogne i 20 hoved kategorier og for hver kategori findes der så forskellige varianter. Hoved kategorien benævnes med et af følgende bogstaver:

A – Equipped box cars
B – Unequipped box cars
C – Covered hopper cars
D – Locomotive
E – Equipped gondola
F – Flat cars
G – Unequipped gondola
H – Unequipped Hopper
J – Gondola car
K – Equipped hopper cars
L – Special type cars
M – M-O-W, Scale, Passenger, Caboose, and End-of-train information systems
P – Conventional intermodal cars
Q – Lighter weight, Low-profile intermodal cars
R – Refrigerator cars
S – Stack car
T – Tank cars
U – Containers
V – Vehicular flat cars
Z – Trailers

Læg mærke til at også er kategorier for andet end vogne som for eksempel lokomotiver, containere og trailers. Derved har man standardiseret næsten alle de ”enheder” der bevæger sig rundt på jernbanenettet.

I forhold til den gamle standart har de fleste vogn typer beholdt deres bogstav mens enkelte har fået et nyt. For eksempel ”box cars” der før hed X og nu hedder A eller B.

Efter den nye standart vil en vogn med typen C112 være:

C = covered hopper (Overdækket vogn – til fx korn)
1 = gravity unloading (Selvtømmende)
1 = LO covered hopper (En fabrikations standart uden aftageligt tag)
2 = capacity of 3,000 to 4,000 cubic feet (Svarer til ca. 85 til 113 kubikmeter)

Vogn type T106 vil være:

T = tank car (tank vogn)
10 = general service cars – carbon steel (welded or riveted) (includes rubber lined) (Stål med gummi forring)
6 = capacity of 22,000 to 24,000 gallons (Svarer til ca. 83.000L til 91.000L)

For at få det komplette overblik kan man læse nærmere på Eric A. Neubauers fine 40 siders dokument der også beskriver udviklingen fra år 1970 til nu. http://eaneubauer.ipower.com/type.pdf