Hvordan redder man en fejlramt dekoder.

Hvordan redder man en fejlramt dekoder.

Du er her:
< Tilbage

Hvad kan der gøres, når en dekoder ikke fungerer korrekt.

Muligheden for at ændre en dekoders Configurations Variabel, i det følgende kaldt CV, giver et lokomotiv mange personlige brugerindstillinger. Mange modeljernbanefolk tør kun strække sig til at ændre dekoderens fabriksindstillede adresse 3, til lokomotivets kaldenr. En normal frygt, er at ved at indtaste en forkert værdi ind i en forkert CV, risikerer man at miste kontakten til dekoderen, med funktionsfejl til følge. Andre gange kan f.eks. en kortslutning have samme effekt, eller også udfører dekoderen af en helt anden årsag, bare ikke de ordrer den får sendt.

De gode nyheder er, at det i de fleste tilfælde let lader sig løse.

De fleste dekodere er fra fabrikkens side udstyrede med en nulstillefunktion, som gør at dekoderen kan stilles tilbage til de CV værdier som den var født med. Dette er meget mere enkelt end at forsøge at regne ud, hvilken fejl det var man fik lavet!

Ifølge mange dekoderfabrikanter kunne mange af de dekodere, der returneres til fabrikken med oplysninger om funktionsfejl, være undgået. Jeg har talt med en dekoderfabrikant som fortalte at ca. 33% af returnerede
dekodere ikke fejlede noget, men kun var kommet ud af kurs, fordi brugeren havde fejlprogrammeret dem.

Siden fabriksnulstilling ikke er NMRA DCC standard eller rekommanderet praksis, er det muligt for dekoderfabrikanterne at bruge en hvilken som helst metode til at gøre det på. Hvis man ikke kender dekoderens fabrikat, kan man prøve at læse i CV8 . Denne adresse er en fastlåst adresse, hvor det kun er muligt at læse værdien. Denne værdi modsvarer fabrikantens
ID nummer, som han har fået tildelt af NMRA (værdien vises i almindeligt decimaltal).

I tabellen er en fortegnelse over de mest almindelige ID og nulstillings procedure.

For andre dekoderfabrikanter end de viste (tjek) deres dekodermanual for CV og værdier til nulstilling. Alle de omtalte dekodere kan benytte Ops
Mode programmering og kan nulstilles på hovedsporet under forudsætning af, at du har kontrol med dekoderens adresse. Hvis du ikke har kontrol med adressen, skal du bruge programmeringssporet. Det bedste er at bruge
programmeringssporet.

Hvordan nulstiller vi så dekoderen.

Start med at finde dekoderfabrikanten. På programmeringssporet læser du CV8 og sammenligner værdien med ID i nedenstående tabel. Hvis du har QSI dekoder [ ID 113] se teksten om denne type. Nu skal du indkode det tal, der står i fig.1 under værdi for nulstilling. Indkodning af en værdi til CV8 vil ikke ændre CV8 ID nummer, hvis du forsøger at læse CV8 igen. Her vil det stadig være dekoderfabrikantens ID der er vist. Nulstilling af dekoderen vil måske få lyset til at blinke, hornet til at tude eller noget helt andet. Nulstilling af en dekoder vil ændre alle CV værdier tilbage til den standard, som var i dekoderen, da den forlod fabrikken. Dvs. at dekoderens standardadresse igen vil være 3. Prøv nu at sætte lokomotivet på hovedsporet, vælg adresse 3 og se om du ikke har kontrol over dekoderen igen. I lang de fleste tilfælde vil du nu kunne begynde forfra med at kode din dekoder til det, du havde valgt at kode den til.

Dekoderfabrikant   - ID vist i CV8 - Værdi for nulstilling
Lenz         - 99      - CV8=33
NCE          - 11      - CV30=2
Digitrax       - 129      - CV8=8
LokSound (ESU)    - 151      - CV8=8
Train Control System - 153      - CV8=8 eller CV30=2
Soundtraxx DSDLC, DSX - 141      - CV30=2
Soundtraxx Tsunami(1) - 141      - CV8=8
MRC (Nye) (2)     - 143      - CV125=1
QSI (1)        - 113 Se teksten.
(1) Kræver normalt ekstra power booster.
(2) Normalt ikke pålidelig i læs tilbage funktioner.

QSI dekodere

Broadway, Atlas, Lifi-Like og andre, der er udstyrede med QSI (ID 113) DCC Lyd Dekoder, bruger en anden måde til nulstilling af dekoderen. Tjek manualen der fulgte med dekoderen. Nogle bruger en magnetisk ”tryllestav”. Hvis der ikke findes en ”tryllestav”, prøv at tage overdelen af lokomotivet for at se, om der skulle være en ”reset jumber”. Hvis dette er tilfældet, skal du fjerne ”jumperen” og sætte lokomotivet tilbage på sporet og tænde for strømmen. I mange tilfælde vil der så komme en auditiv tilkendegivelse ”som regel i form af tre eller fire trut i hornet” når nulstillingen er overstået. Sæt nu ”jumperen” tilbage og prøv om lokomotivet igen vil kunne bruges på standard adressen 3.

Hvis der er en ”tryllestav”, lokaliser hvor den skal bruges og placer den over dette punkt et lille øjeblik. Når strømmen til sporet igen bliver tilsluttet, vil en auditiv tilkendegivelse fortælle, at nulstilling er overstået.
Hvis man ikke kan finde punktet, hvor ”tryllestaven” skal placeres, kan man forsøge langsomt at trække ”tryllestaven” hen over lokomotivet og/eller tenderen, indtil en du høre en auditiv meddelelse.

QSI bruger også en anden måde til nulstilling.

 1. Placer lokomotivet på et programmeringsspor.
 2. Indstil CV49 til 110, indstil CV50 til 255, indstil CV56 til 113, når dekoderen nulstiller, vil du høre 3 toner eller trut. Test om lokomotivet nu vil fungerer på standardadressen 3.

QSI tilbyder også andre former for nulstilling, her bør du søge mere information i manualen, der fulgte med dekoderen eller lokomotivet.

Efter en artikel fra DCC Dealers’ Association.
ABC Modeljernbane
Sonny Hansen