Lenz og MTH

How Can We Help?

Du er her:
< Tilbage

Programmering af nye roadnumre til MTH Proto-sound 3.0 decodere med  Lenz DCC udstyr kan ikke foretages på Programming track!, al programmering skal foretages på mainline (PoM)!.

Første generations decodere kunne kun programmeres med adresser 1 – 127  det vi i dag kender som den korte adresse, disse bliver indskrevet i CV1.

Fra 2. generations decodere indføres ligeledes lange adresser 1 – 9999, disse indskrives som en beregnet talkombination i CV17 og CV18.

Dette betyder at en decoder altid har 2 adresser på samme tid, en kort i CV1 og en lang i CV17-CV18, det kan godt være den samme adresse!!, læg mærke til at jeg regner de lange adresser fra 1 og ikke fra 128, det drejer sig nemlig ikke om den numeriske værdi men kun om muligheden for at kunne anvende 4 cifrede numre d.v.s. man behøver ikke nødvendigvis at anvende CV1 til de lave numre, de kan sagtens skives ind som en lang adresse hvis man ønsker det, se nederst.

Man vælger om man vil bruge kort eller den lang adresse ved at ændre værdien i CV29.

Ønskes brug af CV1 til kort adresse sættes CV29 = 6.

Ønskes brug af CV17 og CV18 til adressering sættes CV29 = 38

Ændring af kort adresse CV1.

Kort adresse (1-127) indskives i CV49.

Korte adresser hører hjemme i CV1 men da Lenz systemet ikke tillader ændring af CV1 i PoM mode har MTH internt i decoderen koblet CV1 og CV49 sammen således at værdier der indskrives i CV49 automatisk også indskrives i CV1.

Ændring af Lang adresse.

Lang adresse indskrives i CV50 og CV51.

Som med CV1 tillader Lenz systemet ikke ændring af CV17 og CV18 i PoM mode så MTH har internt i decoderen koblet CV17 til CV50 og CV18 til CV51 således at værdier indskrevet i CV50 og CV51 automatisk også indskrives i CV17 og CV18.

Det er muligt for MTH at bruge dette trick fordi NMRA standarden for brug af CVer stiller CV47-64 og CV112-256 til fri afbenyttelse, d.v.s. at den enkelte producent kan anvende dem til hvad de måtte ønske.

Man kan downloade et regneark fra MTH´s website hvori man blot indskriver det nummer man ønsker hvorefter man får de to værdier man skal bruge i CV50 og 51.

http://mthtrains.com/using-lenz-set-100-system-proto-sound-30-equipped-locomotives

Har man ikke lige adgang til dette kan de to værdier som definerer en lang adresse nemt beregnes på følgende måde:

Divider det ønskede nummer med 256. Der nedrundes til nærmeste heltal.

For at få det tal som skal stå i CV50 lægges dette beregnede heltal til 192

For at få det tal som skal stå i CV51 ganges samme heltal med 256, det resulterende tal trækkes herefter fra det ønskede nummer.

Eksempel: Man ønsker at give sin maskine nummer 3800.

3800/256 =14,84375 ~ 14

192 + 14 = 206

3800 – (256 x 14) = 3800 – 3584 = 216

Indskrives 206 i CV50 og 216 i CV51 får decoderen adressen 3800.

Ønsker man et nummer mellem 1 og 127 som lang adresse skal CV50 blot have værdien 192 og CV51 det ønskede nummer.