Vinter byggeaktivitet på klubbens to anlæg

Der er fortsat stor bygge aktivitet på vores to anlæg så her er en lille opdatering.

Det faste anlæg

De fleste torsdage bygger vi på det faste anlæg.
Der arbejdes med landskab og bygninger primært på det mellemste lag hvor sporlægningen nu har fundet sin rigtige plads. Vi ændrede tidligere på sporene i stationsområdet for at få en bedre betjening og mulighed for et ekstra omløb/industri spor. Det har givet plads til flere industrier hvor der kan sættes vogne og nu kan et helt tog sættes på en siding og dermed frigøre de to mainline spor til højere prioriteret trafik.
På det nederste lag er opstillings yarden i drift men der skal revideres lidt på sportavlerne. Desværre har vi erfaret at der skal laves om på lokomotiv depotet da sporskifterne er alt for korte til de lange maskiner vi ofte kører rundt med. Denne del af anlægget var noget af det første vi byggede, for mere end 10 år siden, og det er lavet med Tilig spor som var det mest velegnede vi kunne finde på det tidspunkt. Det er funktionelt, men altså best til korte maskiner.
På øverste lag sker der ikke så meget i øjeblikket, men der er klargjort til at den nye tømmer bane industri kan bygges og “pølse svinget” er også ryddet og klar til den nye opbygning. For nogen tid siden “forlængede” vi kanten af den øverste hylde så der blev plads til mere landskab, denne proces er gennemført men der mangler montering af sportavler enkelte steder, men ellers er hele øverste lag er trods alt i drift.

Udstillings anlægget

Udstillings anlægget bygger vi på om mandagen, i kælderen hvor anlægget opbevares.
Det er blandt andet vejbanerne på Route 66 og industriområdet der arbejdes med lige nu. Det er meningen at der kommer selvkørende biler og lastbiler på disse veje og der bliver selvfølgelig både en “Taco Bell”, tankstation og et motel på Route 66 som biler og lastbiler kører ind til. I industriområdet lægger vi lige nu spor til de mange industrier og der bliver en hel del bygninger der skal “kitbashes” så de passer ind på de områder der er tilgængelige. Industrisporene er også ved at komme på plads så inden længe kan vi prøvekøre dette område også.
Vi har naturligvis besluttet at deltage i DMJU’s udstilling den 8. – 9. april 2017 og håber derfor at vi kan få lavet rigtig meget af landskabet, så vi kan vise det hele frem. Måske bliver der en bygge weekend i marts hvor hele anlægget sættes op så der kan laves landskab i en lang sammenhængende process. Det vil gøre det meget lettere at få farver og overgange til at hænge pænt sammen og så kan vi også prøvekøre de ændringer og tilføjelser vi har lavet indtil da.